Search

Volverklaring

Leerlingenaantallen / volverklaring 2018-2019 CSBO De Kimkiel

 

loopplank

kajuit

Anker

Sloep

Roer

Kombuis

Lichtboei

Patrijspoort

Machinekamer

Stuurhut

Kraaiennest

Mast

Totaal

Leerjaar

1,2

3

4

4

5

5

6

6

7

6,7,8

8

7,8

 

Max. lln. per

gr.

13

14

14

10

16

16

16

16

16

16

16

16

179

2018-

2019

1/10

13

14

14

10

13

13

16

16

16

16

16

16

173

Plaatsen

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

6

Beleid ten aanzien van volverklaring CSBO De Kimkiel

Volverklaring/ Instroom

Op onze school hanteren we de aantallen conform bovenstaande tabel om vast te stellen of er ruimte is om leerlingen te kunnen plaatsen. Er is vastgesteld dat we met 179 leerlingen vol zitten.

Dit aantal en de aantallen per groep zijn gebaseerd op de volgende argumenten:

  • Aantal lokalen en fysieke ruimte perlokaal.

  • De bekostiging van deschool.

  Instroom/ doorstroom in relatie tot vaststelling volverklaring

Op De Kimkiel kennen we 4 instroommomenten meestal gepland na een vakanties van minstens een week.

Wij vinden onderwijskwaliteit en begeleiding belangrijk. Deze kernkwaliteiten komen onder druk te staan wanneer we met meer dan 179 kinderen werken.

Marten Hazenberg, 14 maart 2019

Vastgesteld door de MR: 26 maart 2019