Search

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is een laagdrempelige voorziening, aanwezig op school. Het is erop gericht om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. SMW vervult een brugfunctie tussen kind, ouders/verzorgers, school en (jeugd-)zorginstellingen en richt zich op het kind bij wie de ontwikkeling stagneert. Lees meer....

Schoolmaatschappelijkwerk.pdf