Search

De School

Welkom op de website van csbo De Kimkiel. 

De Kimkiel is niet zomaar een school. Wij zijn een christelijke school voor speciaal basisonderwijs. Onze school is er speciaal voor kinderen van 4 tot 13 jaar bij wie de ontwikkeling niet verloop zoals we het wel hadden verwacht. De kinderen die bij ons komen hebben moeite met leren, met hun gedrag, groeien soms op onder ongunstige omstandigheden of er is iets anders waardoor het niet lukt op een gewone basisschool.  Onze website heeft als doel belangstellenden te informeren. De communicatie met onze ouders/verzorgers verloopt via het ouderportaal ‘Mijn school’.  

Hartelijke groet, 
Mede
 namens het team, 

Marten Hazenberg 
Directeur
 

Actueel

Alle communicatie met ouders en verzorgers gaat via het ouderportaal. Mocht u de komende periode opvang voor uw kind nodig hebben en u en uw partner hebben een vitaal beroep? Zou u dan contact op willen nemen met Marten Hazenberg (m.hazenberg@dekimkiel.nl)?

 

 

 

 

Mijn school

Samenwerkingsverband

Passend onderwijs PO 20.01

https://po2001.passendonderwijsgroningen.nl