Search

Groepen

De school heeft elf groepen die verdeeld zijn in een onderbouw en bovenbouw. De groepsindeling is niet direct te vergelijken met de indeling in jaargroepen op de basisschool. De samenstelling van de groepen vindt plaats op basis van leeftijd, aantal jaren genoten onderwijs en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast wordt naar het leerniveau en het verwachte uitstroom perspectief van de kinderen gekeken.  We delen de kinderen ieder jaar opnieuw in om het best passend aanbod te bieden.  

kleutergroep

Loopplank 

13 leerlingen maximaal 

onderbouwgroepen

Kajuit en Anker 

Roer; Kombuis; Lichtboei; Patrijspoort; Machinekamer 

14 leerlingen 

16 leerlingen 

bovenbouwgroepen

Stuurhut; Kraaiennest; Mast 

16 leerlingen 

 

De school heeft plaats voor 169 kinderen. Worden er meer kinderen aangemeld, dan wordt er met een wachtlijst gewerkt.  

In het ouderportaal MijnSchool staan de namen van de kinderen en leerkrachten.