Contact    Inloggen    

Contact gegevens

CSBO De Kimkiel
Kluiverboom 9
9732 KZ Groningen


Postbus 9131
9703 LC Groningen
Tel: 050-5772985

Verschillende collega's hebben weer stukjes aangevuld onder de kopjes groepen en ateliers. Veel plezier met kijken!

Foto van de maand

Zoek Labels 

Nieuws uit de school

3 april 2017

Afgelopen woensdag zijn een aantal leerkrachten en leerlingen van De Kimkiel en De Fiduciaschool afgereisd naar Rotterdam. Nadat we de Regionale Onderwijsprijs hadden gewonnen was het nu te tijd te strijden om de Nationale Onderwijsprijs. Een mooie presentatie over het vakantiemuseum was gemaakt. Helaas hebben we niet gewonnen. Uiteraard trots dat we zo ver zijn gekomen. En het jaarlijkse vakantiemuseum blijft natuurlijk gewoon bestaan. Het presentatiefilmpje van onze beide scholen staat binnenkort op de wegsite.

Schoolfruit In de week van 10 april ontvangen we de laatste levering van EU-schoolfruit. Het is natuurlijk fantastisch dat we 20 weken lang elke week ruim voorzien zijn van vers fruit en verse groenten voor de hele school. Dit om gezond eten te stimuleren. Vanaf 17 april moet u er zelf weer om denken een gezonde snack mee te geven aan uw kind.

4 maart 2017

Hierbij ontvangt u een tussentijdse nieuwsbrief van begin maart. De reden hiervoor is dat er op dit moment te weinig reacties binnen zijn gekomen voor de enquête over de verkeerssituatie rondom de school. De school vindt het namelijk erg belangrijk juist u als ouders hierin te horen. We nodigen u daarom opnieuw graag uit om de enquête in te vullen!! De link is tot en met 10 maart 2017 te gebruiken! We hebben in de vorige nieuwsbrief bij u aangekondigd, dat er in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland deze enquête is gepland om naar de verkeerssituatie te kijken rondom de school en hoe u daar als ouders over denkt. De enquête kunt u vinden via onderstaande link: https://nl.surveymonkey.com/r/Ouderenquete_CSBO_De_Kimkiel

23 januari 2017

Aanstaande dinsdag wordt er zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van december een ontruiming geoefend. Uiteraard is er afgesproken, dat de leerkrachten dit voor alle leerlingen zorgvuldig begeleiden om paniek te voorkomen. Er komt geen alarmmelding, maar het signaal zal door de gewone schoolbel gegeven worden. 

Het is van belang voor de veiligheid op school, om dit van tijd tot tijd te oefenen. We houden u op de hoogte van een eventuele volgende ontruiming. Oefenen in ontruimen is daarnaast ook een wettelijke verplichting.
24 december

Vrijdag a.s. ontvangt u de laatste nieuwsbrief van 2016 met een terugblik op de laatste twee maanden. We hopen in begin van het nieuwe jaar 2017 de vernieuwde website daadwerkelijk in de lucht te krijgen. De huidige website voldoet niet meer aan onze verwachtingen en verdient een frisse update.

27 november

Misschien hebt u het al gezien in de hal, gelezen in het Dagblad van het Noorden of De Gezinsbode, of via uw kind/andere ouders gehoord:

Onze school heeft samen met collegaschool de Fiduciaschool 

De Nationale Onderwijsprijs 2015-2017 gewonnen!

Onze inzending was het al vijfjarige bestaande

VAKANTIEMUSEUM

waarbij elk jaar alle nieuwe en 'oude' leerlingen, leerkrachten en alle anderen die bij de school betrokken zijn de opdracht krijgen iets uit de vakantie mee terug te nemen naar school: in 2012 een buisje water, in 2013 een zakje met herinneringen, in 2014 een bakje zand, een kaartje sturen vanaf het vakantieadres in 2015 of - zaals afgelopen jaar 2016 - een ijsje eten voor een euro en hiervan een foto meenemen naar school.

Al die ijsjesetende kinderen, leerkrachten en anderen hebben de afgelopen weken in d hal gehangen!

Na het winnen van de provincieprijs mogen we 29 maart 2017 naar Rotterdam voor mededinging aan de Nationale Onderwijsprijs 2015-2017!!!

We zijn natuurlijk heel erg trots op deze prijs!

2 november

De school is weer telefonisch bereikbaar op 050 577 29 85

31 oktober

De maandelijkse nieuwsbrief heeft op zich laten wachten, maar komt deze week. Een nieuw besturingssysteem op de computers én een defecte telefooncentrale speelden ons parten. We verwachten dat er begin deze week een noodcentrale ingericht is door KPN, zodat u weer via het oude nummer 050 577 29 85 kunt bellen.


30 september

We zijn weer begonnen! Vrijdag 26 augustus zijn we het nieuwe schooljaar met alle collega’s gestart. We zijn goed van start gegaan. Zoals u weet hebben we de eerste drie weken vooral gewerkt aan de groepsvorming, je plek in de klas en de school. Deze weken heten de ‘Gouden Weken’. De eerste week stond vooral in het teken van de eigen klas. Kennismaken met elkaar in de groep. De kinderen hebben met de eigen groep spelletjes op het plein gedaan. Ook kregen de kinderen in deze week een eigen Dummy, deze Dummy’s zijn onder leiding van een kunstenaar versierd. De kinderen zijn er heel trots op en zijn zuinig op hun Dummy. 

De tweede week stond in het teken van kennismaken met de bouw. In gemengde groepen is er een speurtocht gelopen in de buurt en zijn er gezelschapspelletjes gedaan waarvoor u ook was uitgenodigd. Omdat het heel warm weer was werden de kinderen getrakteerd op een ijsje. Bea de Vries had zowaar een echte ijscokraam geregeld, dat vonden de kinderen natuurlijk fantastisch. De laatste week stond in het teken van kennismaken met de school. Kinderen hebben waterspelletjes gedaan, het was ook zo warm, en we hebben pannenkoeken gegeten. Leuke weken waren het, ook de nieuwe kinderen konden op deze manier goed kennis met iedereen maken. 

Na 3 weken is het ook goed om het gewone ritme op te pakken in de groep. En natuurlijk blijven de leerlingen in de groepen werken aan een positief groepsgevoel zodat het voor iedereen fijn is om op school te zijn. 

Op 20 september is er een algemene ouderavond geweest. De opkomst op deze avond was per groep sterk wisselend. Wij willen hierbij daarom weer benadrukken hoe belangrijk het is voor uw kind om betrokkenheid te tonen en te horen wat uw kind doet op school. Ook is het een gelegenheid om kennis te maken met de leerkracht van uw kind en de ouders van klasgenootjes. Wij willen graag samen met u als ouders 

We willen u bedanken voor het maken van de “ijsjesfoto” in de vakantie voor ons museum, voor uw komst op de spelletjesmiddag, het bakken van pannenkoeken in die CSBO warme dagen, het assisteren en uw betrokkenheid op de ouderavond. 

Het team van De Kimkiel

18 september

De Gouden Weken met allerlei kennismakingsspelen zijn voorbij, maar we blijven natuurlijk samenwerken en elkaar verder leren kennen. Met een heerlijk waterfestijn afgelopen dinsdag vanwege de tropische temperaturen en een maaltijd van pannenkoeken op donderdag met de verrukkelijkste pannenkoeken door vele ouders gebakken hebben we vrijdag de eerste drie weken afgesloten. 

De komende week gaan drie eindgroepen naar het Groninger Museum. Er is net besloten in de stad, dat alle jongeren tot 18 jaar voortaan gratis naar alle musea in de stad mogen. Er komt zelfs ook nog een speciale bus, die gaat leerlingen kan gaan vervoeren naar vele plekken. Daar zijn wij als school heel erg blij mee! Hierdoor worden de kosten die gemaakt worden voor museabezoek plus vervoer een stuk minder en zouden we vaker tentoonstellingen kunnen bezoeken.

Aanstaande dinsdagavond 20 september hebben we de algemene ouderinformatieavond. We hopen dat u allemaal komt, om de start van het jaar te maken met elkaar. U kunt op het briefje, dat uw kind afgelopen week heeft meegekregen aangeven of en met hoeveel u komt. We hopen u graag te ontmoeten!!

Het team van De Kimkiel

10 september

Weer gestart

De komende week staat nog in het teken van de GOUDEN WEKEN. Afgelopen donderdag was het fijn om te merken, dat u als ouders zo betrokken bent tijdens de spelletjesmiddag. De warmte en de ijscokar maakten het tot een gezellige, vrolijke en 'wrme' middag.

Komende week is het dinsdag sportdag: als het zo tropisch wordt zoals is voorspeld kan er gekozen worden voor een alternatief met veel water. Ofwel zwemmen in het Zilvermeer of waterspelletjes op het plein. U ontvangt daar maandag bericht over.

En verder donderdag natuurlijk de pannenkoeken: we zijn benieuwd hoeveel er dit jaar gebakken en gegeten worden. Vrijdag komt er een nieuwsbrief. Eerst ook op papier, omdat we misschien nog niet alle juiste emailadressen hebben.

En denkt u nog aan de ijsjesfoto? Het is jammer als uw kind niet te vinden is in de hal met zijn/haar nieuwe groep van dit jaar. We willen graag iedereen daar kunnen zien!

15 juli

Afscheid meester Jan Roelfsema

Vrijdag 8 juli hebben de leerlingen afscheid genomen van meester Jan Roelfsema. Hij heeft 40 jaar in het onderwijs gewerkt en gaat nu genieten van tijd voor andere dingen. Meester Jan is thuis opgehaald door juf Jeannet en de leerlingen van de Sloep. Vervolgens werd hij feestelijk onthaald door alle kinderen en leerkrachten. Gedurende de dag gingen alle groepen bij meester Jan langs om afscheid van hem te nemen. Elke groep had iets voorbereid. Er werden verschillende toneelstukjes, liedjes, goochelacts, etc uitgevoerd. In de hal was ook een hele wand met “alle Jannen verzamelen”, een hele wand vol foto’s in allerlei periodes van de afgelopen jaren.

Verder was er voor jong en oud een voorstelling ‘wie, wie, oui!?’ van Martin Forget. Met veel plezier genoot iedereen van jong tot oud van zijn gekke en vermakelijke grapjes met ballonnen, een gekke zelfgemaakte fiets en nog veel meer. Uitzwaaien van alle kinderen aan het eind van deze ochtend bij de taxi’s en afgelopen vrijdag een afscheidsfeest bij hem thuis met het hele team.

Wij, kinderen en collega’s zullen hem zeker gaan missen maar we gunnen hem van harte een mooie tijd ná De Kimkiel.

Maar er gebeurde nog meer die laatste twee weken. Eindelijk wisten alle kinderen naar welke juf of meester ze zouden gaan en bij wie ze in de klas komen zitten. Het is een hele puzzel geweest om iedereen weer van een goede plek te verzekeren. Ook de nieuwe leerlingen kwamen op school en hebben kennisgemaakt met de school, leerkrachten en nieuwe klasgenoten.

En: we hebben afscheid genomen van de eindgroepleerlingen van Mast en Kraaienest. Natuurlijk was er het traditionele snoep strooien. Maar ook de jaarlijkse schoolverslatersavond. De laatste weken werd er met elkaar hard gewerkt aan een mooie avond. Een Kimkielmuseum in samenwerking met theatergroep Het Houten Huis (Karlijn en Mariëtte) het Stripmuseum (Dim) en natuurlijk de leerkrachten.  In een viertal ruimtes presenteerden de leerlingen zich met foto’s, films, geluidsfragmenten over wat ze over 10 jaar droomden te doen en een optreden in de gymzaal met toneel, muziek, kunstwerken, een versnapering maken in de smulkeuken en een plattegrond van een dorp op weg naar de toekomst.

En nu: vakantie!!!

Tijd om uit te rusten, te onspannen, fijne dingen te doen.

Het team van de Kimkiel wenst u een hele fijne zomertijd en

tot op 29 augustus!!

6 juli

Het schoolkamp van de eindgroepen is weer achter de rug. Ze hebben het heel erg naar de zin gehad en hadden fantastisch weer. Op dit moment zijn ze met elkaar hard aan de slag om voor volgende week een mooie afscheidsavond in elkaar te zetten. En we kunnen merken, dat ze zo langzamerhand allemaal ontzettend veel zin hebben om naar het Voortgezet Onderwijs te gaan.

Ook de schoolreisjes zijn achter de rug. De loopplank heeft uit moeten wijken naar een andere locatie voor het weer. De rest van de reisjes troffen het en hadden geen last van regen of onweersbuien.Sinds kort hebben wij 4 muziekspecialisten in de school, namelijk: Juf Alina. Juf Femke, juf Emmy en juf Frederika. Zij hebben de afgelopen 2 jaren de muziekpilot ‘Meer muziek in het s(b)o’ gevolgd en succesvol afgerond. Op de studiedag hebben zij op een inspirerende en enthousiaste manier hun kennis en vaardigheden met ons gedeeld.

Douchen na gymnastiek

De laatste tijd komt het vaak voor dat kinderen hun gymkleren of een handdoek om te douchen vergeten. Zou u hier in de laatste schoolweken nog even extra op willen letten?

Oproep

Om verschillende redenen is het volledige ‘luizenteam’ gestopt. Dit betekent dat er geen luizencontroles meer kunnen plaatsvinden. Dit schooljaar zal er dan ook geen luizencontrole meer plaatsvinden. Voor het schooljaar 2016-2017 zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het luizenteam. Ons streven is één ouder per groep die zo’n 4 keer per jaar de leerlingen wil controleren op luizen en neten. Heeft u interesse en/of wilt u de school hiermee helpen? Wilt u dan contact opnemen met Renate Aakster? Of via 050 577 29 85 of per email r.aakster@dekimkiel.nl

 

De laatste nieuwsbrief van dit jaar ontvangt u donderdag 14 juli

Het team van de Kimkiel

22 april

Na het vorige thema zijn er de afgelopen weken geen ateliers geweest. Het was – naast de gebruikelijke lessen – in deze periode extra ruimte om te oefenen met taal, lezen en spelling. Er is dus hard gewerk door iedereen!

We hebben helaas in de afgelopen tijd regelmatig te maken met de nodige uitval van leerkrachten. We proberen zoveel mogelijk te zorgen, dat alle lessen voor alle groepen door kunnen blijven gaan. Het is op dit moment alleen érg moeilijk om invalleerkrachten te krijgen. Dit geldt voor de hele stad Groningen en ook in het land. Er zijn té weinig leerkrachten beschikbaar om het ziekteverzuim steeds goed op te vangen. Als team proberen we dit met elkaar op te vangen en hopen we dat we geen groepen naar huis hoeven te sturen.

De eindgroep meisjes hebben de jaarlijkse girlsday weer gehad op donderdag 14 april met als doel meisjes te informeren over techniek. Ze hebben o.a. een bezoekje aan de Magneet gebracht om allerlei proefjes te doen. Daarnaast zijn er op een andere locatie prachtige sleutelhangers gemaakt en zijn

Na de aftrap met het jaarlijkse koningsontbijt en het zingen en bewegen op de hit Hupsakee hebben we de Koningsspelen gehad. Na het ontbijt waren er voor elke bouw steeds spelletjes op het plein te doen onder leiding van de gymstagiaires. Ook de eindgroepleerlingen hielpen bij de groepjes.

 

Een kadootje aan het eind voor mee naar huis én een moestuintje om de komende weken in de vakantie te laten ontkiemen. Ná de vakantie mogen de ontkiemde tuintjes weer mee naar school en worden ze per groep geplant in de nieuwe bakken. Deze worden door onze tuinman geplaatst in de komende vakantie. We hopen natuurlijk dat er heel veel ontkiemde moestuintjes na de vakantie terugkomen. Die gaan we verzamelen en per groep planten in de nieuwe bakken.

Maar eerst wensen we iedereen een hele fijne vakantie: genieten van de vrije dagen en tijd om allemaal fijne dingen te doen!

FIJNE VAKANTIE

Het team van de Kimkiel

 

1 april

Donderdag 24 maart hebben we met elkaar het Paasfeest gevierd. We begonnen de dag gezamenlijk in de hal en hierna hebben we heerlijk kunnen genieten van een paasontbijt. In elke groep is daarna op een eigen wijze aandacht besteed aan het Paasverhaal. ’s Middags hebben we een gezellig paasmarkt gehad, waar allerlei creaties gekocht konden worden. Ook waren er allerlei lekkere dingen te koop en konden er leuke spelletjes gedaan worden. In de pot met paaseitjes zaten er 412. Meester Bram en Juf Julia hadden 410 geschat en zij mochten de eitjes verdelen. De opbrengst van de paasmarkt is ongeveer 1300 euro! Het grootste gedeelte hiervan zal naar het goede doel gaan (Syrische kinderen in vluchtelingenkampen). Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit mooie bedrag!

Paasmarkt

Donderdagmiddag 24 maart van 13.00-14.30 zal er weer een paasmarkt op de Kimkiel plaatsvinden. Op deze markt kunnen er producten gekocht worden die door de leerlingen zijn gemaakt. Ook kunnen de leerlingen en u aan  verschillende activiteiten deelnemen, zoals sjoelen, schminken, etc.Uiteraard wordt er ook gezorgd voor een hapje en drankje. Voor alle gemaakte producten, de activiteiten en het eten/drinken vragen wij een kleine vergoeding. Tijdens de markt kunnen er strippenkaarten gekocht worden ter waarde van 1, 5 of 10 euro. Deze strippenkaarten worden bij een kassa verkocht. Als er bijvoorbeeld iets gekocht wordt, zal het bedrag op de strippenkaart afgevinkt worden.De opbrengst van de paasmarkt zal deels gebruikt worden voor nieuwe schommels voor het plein en deels zal er een bedrag naar Unicef (voor kinderen uit het Midden-Oosten die in vluchtelingenkampen wonen) overgemaakt worden. Wij hopen op een fijne en gezellige middag! Komt u ook?Ook al is het wat laat, we willen graag in deze nieuwsbrief aan iedereen alle goeds wensen voor het jaar 2016. De start van het nieuwe jaar was een bijzondere. De ijzel maakte dat het te onveilig was om naar school te komen. Noodgedwongen een paar extra vrije dagen voor de kinderen. Schaatsen op straat was een goed alternatief. Helaas is de voorstelling van Het Houten Huis niet door gegaan. We durfden het risico niet te nemen. De eindgroepen zijn wel naar de voorstelling gegaan, zij konden onder begeleiding van de leerkrachten zelfstandig met het openbaar vervoer. Het was een mooie voorstelling, fijn dat er nog wel een aantal groepen van het optreden hebben kunnen genieten. Het Houten Huis komt nog wel in de school bij de start van de nieuwe atelierperiode begin februari. Hoe dat er precies komt uit te zien kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief en horen van de kinderen.In de maand januari worden de citotoetsen afgenomen in de groepen. Spelling, begrijpend lezen en rekenen. Het technisch lezen is in december al getoetst. Op de margedag van 27 januari kunnen wij de gemaakte toetsen analyseren en bekijken wat u kind nodig heeft in de komende periode. Op de ouder-spreek-dag van 24 februari hoort u van de leerkracht hoe het is gegaan met uw kind.Op 8 februari gaan de ateliers weer open, verderop in deze nieuwsbrief leest u daar meer over.

Het team van de Kimkiel

Er kunnen weer foto's bekeken worden! Let op! Wij willen u vragen om na het inloggen niet weer op de naam ouders (rechtsbovenaan de website) te klikken. Wanneer u dit toch doet ziet u daar ook registratie ongedaan maken staan, dit betekent niet dat u uitlogt, maar juist dat u het account van de ouders helemaal verwijderd. Geen van de ouders kan dan nog inloggen en alleen de beheerders kunnen dit probleem oplossen.Als u wilt uitloggen klik dan gewoon op de knop Uitloggen rechtsbovenaan de website.

Agenda

Wo 12 april

Voetbaltoernooi team eindgroepen 

Do 13 april

Paasontbijt

Paaseieren zoeken

Vr 14 t/m ma 17 april

Paasdagen
(dinsdag 18 april weer naar school)

                        

                        Kalender

     

Nieuws

Copyright 2012 Brin     |    disclaimer